אפליה במועדונים

האם יש לחייב גופים פרטיים לכבד את עקרון השוויון? כלום יש לחייב בעלי עסקים העוסקים באספקת מוצרים או הפעלת "מקום ציבורי" להימנע מלהפלות בין ציבור לקוחותיהם על בסיס השתייכות "קבוצתית", קרי: דת, לאום, מין, ארץ מוצא וכיוצא באלו? או על בסיס מאפיינים אישיים, קרי: נטייה מינית, מעמד אישי, לקות פיזית וכיוצא בכך?

בעברו של עו"ד ומגשר מייק, עוד לפני חקיקת החוק, לא כל שכן לאחר כניסתו לתוקף, עסק עו"ד ומגשר מייק ביחסי ציבור של מקומות בילוי, ובניהול ותפעול שוטף של חלק מהמועדונים הגדולים והמובילים בארץ. לאחר שנחשף ללא מעט מקרים של הפליה מכוונת במזיד קודם לחוק וגרוע מכך עובר לחוק, ולאחר שהיה עד במו עיניו לדרכים הרבות שהומצאו על מנת לעקוף חוק זה ובכלל כך לשמוט תחתיו את מטרותיו שלשמן חוקק, בא עו"ד ומגשר מייק גומר בליבו לנסות ולשים קץ לתופעה, בכדי למגר את תופעות ההפליה המכוונת ובכלל כך להביא את החוק לעמידה בייעודו המקורי.

עו"ד ומגשר מייק מאמין ש"כדי לנצח אותם צריך להבין אותם", לאחר עשור בתחום, אין טריק אחד שאיננו מכיר ומתוך ניסיון זה והידע המשפטי הנרחב שנצבר בתחום, מהווה כיום עו"ד ומגשר מייק רועץ רציני לכל המועדונים המפלים חדשות לבקרים. בנוסף הפורום שבאתר עומד לרשותכם לשאלות בנושא אפליה במועדונים.