החייאת חברה

מהי החייאת חברה ומתי נדרש לבצע הליך זה?

החייאת חברה תיעשה כאשר בעל עניין מבקש להחזיר חברה שנמחקה או חוסלה לפעילות מסיבה כזו או אחרת.

בעבר בטרם נחקק חוק החברות וכאשר חברה לא שילמה את חובות האגרה שלה במשך שנים רבות, רשם החברות מחק את החברה מפנקס החברות ולמעשה שינה את הסטטוס של החברה מ"פעילה" ל"מחוקה". כיום, על פי חוק החברות, כאשר חברה אינה משלמת את חובות האגרה שלה ולמעשה כבר אינה פעילה דה-פקטו, יידרשו בעליה לבצע פירוק חברה.

ניתן לבצע החייאת חברה ממגוון סיבות, פעמים רבות תתבקש החייאת החברה לצורך ביצוע פעולה חד פעמית ומיד לאחר מכן יבוקש להחזירה לסטטוס הקודם. למשל כאשר הנכס היחיד של החברה הוא נכס מקרקעין הרשום על שמה וברצונו של בעל עניין למכור את הנכס או להעבירו על שמו של בעל המניות.

מי יכול להגיש בקשה להחייאת חברה?

כל אדם ובעל עניין אשר יש לו אינטרס בהחייאת החברה (כדוגמת בעל מניות או דירקטור) ולאו דווקא אדם בעל קשר ישיר לחברה, לדוגמה גם נושה של החברה יכול לבקש את החייאתה.

כיצד מתבצע הליך החייאת חברה?

על פי פקודת החברות, כאשר רוצים לבצע הליך החייאת חברה יש לפנות אל בית המשפט המחוזי בדרך של "המרצת פתיחה" המלווה בתצהיר מטעם המבקש אשר יאומת על ידי עו"ד. לאחר הגשת הבקשה היא תועבר לתגובתו של רשם החברות אשר לרוב יתנה את בקשתו בתשלום חוב האגרה של החברה. לעיתים אף ידרוש רשם החברות כי יוגש דו"ח שנתי.

תנאי בסיסי להחייאת חברה הוא שלא עברו 20 שנים מיום שההודעה על מחיקת החברה פורסמה ברשומות. כאשר מגישים את הבקשה לבית המשפט ניתן לבקש פטור מחובות האגרה של החברה, כאשר החוב ייקבע על פי החלטתו של בית המשפט. לאחר שבית המשפט ייתן צו להחייאת החברה, יש להמציאו לרשם החברות, אשר יפעל בהתאם לצו.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי החייאת חברה ולרשותכם עומד גם פורום המשרד בנושא.