בין תביעה קטנה להליך רגיל

הליך של תביעות קטנות נועד לממש את זכות הגישה של כל אדם לערכאות, זכות בסיסית בתורת המשפט שלנו.

להליך המתנהל בתביעות קטנות יתרונות יחסיים הבאים לידי ביטוי בעיקר בשל היותו של ההליך יעיל וקצר יחסית לעומת הליך רגיל.

כל מי שהוא "יחיד" רשאי על פי הגדרת החוק להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. ההגדרה של "יחיד" מחריגה גופים ותאגידים כמו: חברות, עמותות וכו', אשר אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות לעומת אדם רגיל.

בתי המשפט לתביעות קטנות מופעלים ליד בתי המשפט השלום, ברחבי הארץ.

המגבלות הקיימות בהליך של תביעות קטנות הן בעיקר אלה:

  • אין ייצוג משפטי על ידי עורך דין (אולם ניתן להסתייע בעו"ד כפי שיפורט בהמשך)
  • סכום התביעה מוגבל לתקרה שמתעדכנת מדי שנה – נכון למועד כתיבת מאמר זה מוגבל הסכום המקסימלי לתביעה ל- 33,500 ₪.
  • כל אדם רשאי להגיש עד 5 תביעות בשנה במחוז שיפוט.
  • הדיון המתקיים בהליך הוא מאד קצר בשל העומס הגדול הרובץ על בתי המשפט לתביעות קטנות.

כיוון שהמטרה בהליך של תביעות קטנות היא ליצור הליך בירור יעיל, ענייני וקצר ככל הניתן, לרשות הנתבע בתביעות קטנות עומדים 15 ימים בלבד לצורך הגשת כתב הגנה, מחצית מהזמן העומד לרשות נתבע בהליך רגיל.

כמו כן, נקבע מועד דיון קרוב יחסית (לעומת הליך רגיל ובתלות בעומס במחוז השיפוט הספציפי) וההליך מסתיים ברוב רובם של המקרים בדיון אחד. בתביעות קטנות אין פיצול של דיונים לשלב מקדמי ושלב הוכחות כמו בהליך רגיל והכל נדון במסגרת דיון אחד.

על אף שמדובר בהליך שאין בו ייצוג משפטי, כלומר התובע והנתבע מגיעים לבדם לדיון (או בליווי עדים ככל וישנם עדים בתיק), ניתן להיעזר בשירותי עורך דין לצורך הכנת כתבי הטענות (כתב התביעה או כתב ההגנה, בהתאם לצורך) וכן לקבל ליווי ויעוץ משפטי לאורך ההליך, לרבות הכנה לקראת הדיון.

כאמור, חשיבות רבה לטיב כתבי הטענות המוגשים בהליך זה נוכח העובדה שהדיון מאד קצר ולרוב לא מתאפשר לצדדים להעלות בו את כל הדרוש, מכאן חשיבות רבה לכך שהטיעונים המהותיים יהיו כתובים כמו שצריך בכתבי הטענות אותם קורא השופט.

כמו כן, עורך דין המלווה הליך של תביעות קטנות יכול גם להסביר מהן המשמעויות המשפטיות והאפשרויות לניהול ההליך, כך לדוגמא יתכן והשופט בתיק יציע במסגרת הדיון פסיקה על פי סעיף  79א' לחוק בתי המשפט או להפנות לגישור או לאשר פשרה בין הצדדים או לתת פסק דין תוך פסיקת הוצאות לאחד הצדדים וכו', ולכן חשוב להבין היטב את כל המשמעויות המשפטיות בטרם ההגעה לדיון.

למשרדנו ניסיון רב במתן ייעוץ משפטי בקשר עם הליכים המתנהלים בתביעות קטנות ולרשותכם עומד גם פורום המשרד בנושא