ייפוי כח מתמשך

עד לתיקון של חוק האפוטרופסות, לא יכול היה אדם לקבוע מי יטפל בענייניו כאשר יהפוך לבלתי כשיר, למעט באמצעות ייפוי כח רפואי בלבד.

תיקון 18 לחוק האפוטרופסות הכניס לחוק מנגנון חדש בשם "ייפוי כח מתמשך".

מנגנון זה מאפשר לאדם, בעודו כשיר, לקבוע מראש מי יהיה מיופה הכח שלו ויפעל בשמו ביום שבו יהפוך לבלתי כשיר לקבל החלטות לבדו.

כך למעשה אפשר המחוקק לכל אדם לתכנן מראש את עתידו ולמנוע סרבול, הליכים משפטיים והוצאות עבור בני משפחתו כאשר יהפוך לבלתי כשיר.

ייפוי כח מתמשך מתאים לאוכלוסייה המתבגרת המעוניינת לתכנן עתידה לעת זקנה, אך לא רק, שהרי אין אדם יודע אם ומתי יהפוך לבלתי כשיר לקבלת החלטות.

ייפוי הכח יכול שיינתן לגבי עניינים אישיים בלבד, עניינים רפואיים בלבד ועניינים רכושיים בלבד, או לגבי שלושתם יחד.

במסגרת ייפוי הכח המתמשך נקבע מנגנון שעל פיו במועד בו יהפוך אותו אדם לבלתי כשיר ייכנס מיד לתוקף ייפוי הכח המתמשך ויאפשר למיופה הכח לפעול בשמו מול כל גורם רלוונטי.

ייפוי כח מתמשך למעשה חוסך את הצורך בפנייה לערכאה שיפוטית במועד בו אדם כבר הפך לבלתי כשיר ומותיר את ההחלטה בדבר מי יהיה מיופה הכח ביחס לאותו אדם בידי האדם עצמו ולא בידי בית המשפט.

ייפוי כח מתמשך נערך על ידי עורכי דין אשר הוסמכו לכך והוא נערך לאחר קיום פגישות הן עם מייפה הכח והן עם מיופה/יי הכח ומוגש לידי האפוטרופוס הכללי ונשמר שם עד למועד בו יעלה הצורך בהפעלתו.

משרדנו מוסמך על ידי משרד המשפטים לעריכת ייפוי כח מתמשך וכן למסמכים נוספים בתחום האפוטרופסות כגון מסמך הבעת רצון ועוד.