עיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פקודת פשיטת רגל

בהליכי פשיטת הרגל, לאחר שניתן צו לכינוס נכסי החייב, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי, הדן בתיק, בבקשה להורות על עיכובם של הליכי הוצאה לפועל עד לתום ההליך.

לשם הבהרה, צו כינוס הינו צו אשר בית המשפט רשאי לתת להגנת נכסיו של החייב, לאחר כניסת החייב להליך פשיטת הרגל, ובמסגרתו, מעכב בית המשפט הליכים המתנהלים כנגד החייב ומעביר את כל נכסיו של החייב לפיקוחו של הכונס הרשמי. לא כל שכן, לאחר מתן הצו, לא ניתן לפתוח בהליכים כנגד החייב ללא אישור בית המשפט.

כמו-כן, עיכוב הליכים הינו הפסקה זמנית שמקבל החייב מבית המשפט, מביצוע כל ההגבלות המוטלות על החייב בתיקי ההוצאה-לפועל.

בהתאם, בהליכי פשיטת רגל, לפי פקודת פשיטת הרגל, כאשר הוגשה בקשה לעיכוב הליכים על ידי החייב, רשאי יהיה בית המשפט לתת צו לעיכוב הליכים כללי, לפיו יעוכבו כל תובענה, הוצאה לפועל ואמצעי אחר על פי דין נגד החייב. אולם, יש להבהיר כי במידה והוגשה הבקשה על-ידי החייב, טרם ניתן צו כינוס, יוכל להורות בית המשפט אך ורק על צו עיכוב הליכים זמני.

על-כן, ניתן לראות יתרונות מובהקים בקבלת צו לעיכוב הליכי הוצאה לפועל מכוח פקודת פשיטת הרגל, שכן קבלת צו זה מאפשר לחייב לראות את האור בקצה המנהרה, ובהתאם לעבור שלב נוסף לקראת המטרה הכוללת אשר הינה פתיחת דף חדש בחייו והאפשרות להמשיך ולמקסם את חייו, הן העסקיים והן האישיים.

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי פשיטת רגל, לרבות ליווי חייבים ונושים בדרכיהם במסגרת ההליך. בנוסף הפורום שבאתר עומד לרשותכם לשאלות בכל נושאי הליך פשיטת הרגל.