תביעת חוב של נושה מסוג עובד בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל

תביעת חוב של נושה מסוג עובד בהליך פירוק חברה או פשיטת רגל

במהלך החיים נתקלים אנו מדי פעם במקרים בהם אנו צופים מן הצד על הליכי פשיטת רגל או פירוק חברה, ואולם במקרי מסוימים, בעל כורחנו, נקשרים אנו בהתעסקות עם הליכים אלה, לאו דווקא כחייבים, אלא כנושה מסוג עובד החברה או העסק.

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, קובעת את דרכי התנהלות הליך פשיטת הרגל, הן מטעם החייב והן מטעם הנושים. אולם, האם ניתן, כעובד חברה הנמצאת בהליך פשיטת רגל, לקבל את שכר העבודה אשר אמור היה להתקבל?

ס' 78(1)(א) לפקודה קובע את עדיפות לשכרו של עובד החברה בין הנושים עבור חלוקת נכסיו של פושט הרגל – יחיד או חברה, עד סך של 21,000 ₪, בגין:

"שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכרתשי"ח-1958, שמגיע לעובד וגמול תעסוקה כמשמעותו בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007, שמגיע למשתקם כהגדרתו בחוק האמורבעד התקופה שלפניהגשתה של בקשת פשיטת הרגלובלבד שסךכל השכר או גמול התעסוקהלפי הענייןשיש לו דין קדימה לא יעלה על 21,000 שקלים חדשים"

אולם, סכומים אשר הצטברו מעבר לסכום הנקוב בסעיף ו/או לאחר מתן צו פשיטת הרגל, יוכל העובד להיפרע באמצעות תביעת חוב לביטוח הלאומי, בהתאם לפרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. ס' 182(1) לחוק קובע:

"מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם ניתן לגבי מעבידו של העובד המבוטח אחד מאלהלפי הענין:

  1. צו הכרזה כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגלואם נפטר המעבידצו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי הפקודה האמורה"

בהתאם לכך, ס' 183 לחוק קובע:

"הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד[3]תהיה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לועד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 13 לגבי כל עובדבכפוף להוראות סעיף 189(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם בעד תקופה שלפני 12 החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעבידאו למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 182, לפי המוקדם מביניהם."

דהיינו, שיעורי הגמלה קבועים בצורה זו:

  • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל עד ליום 31.07.2009 – הגמלה המקסימלית היא בגובה 10 פעמים סכום בסיסי 3 – 83,700 ₪ החל מיום 1.1.12.
  • עובד שנגד מעבידו ניתן צו פירוק/פשיטת רגל החל ב-01.08.2009 – הגמלה המקסימלית היא בגובה 13 פעמים סכום בסיסי 3 – 108,810 ₪ החל מיום 1.1.12.

כמו-כן, יש להבהיר כי לסכום הגמלה יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי, וכן הסכום הכללי של הגמלה שתשולם לא יעלה על סכומי המקסימום הרשומים לעיל.

אי-לכך, הגשה וטיפול בתביעת חוב עלולה להוות מטרד רב עבור עובדי החברה אשר אינם בקיאים בנושא. על-כן, רצוי ואף מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בהליכי פשיטת הרגל, עורך דין המתמחה בפירוק חברות ועורך דין המתמחה בתביעת חוב שיש להגיש בהליכים אלו.

למשרד עו"ד ומגשרים טל מייק ניסיון רב בהגשת תביעות חוב בהליכי פירוק חברה ובהליכי פשיטת רגל.

שירותים נוספים

רוצים לשמוע עוד?
השאירו פרטים ונחזור אליכם

למה אנחנו?

אמינות

מקצועיות

ניסיון

לקוחות ממליצים

מעין וטל היקרים! אתם צוות מנצח של עורכי דין מקצועיים ברמה אחרת!!! תודה על הטיפול המסור המקצועי והאדיב. תוצאות זה אצלכם ... תודה על הכל
קארין ועידן ברקאי
קודם כל בן אדם, וגם עורך דין מוכשר נעים אמין ותותח! המון המון בהצלחה
Avi Ben
אלופים, מקצועיים רמת שירות מצויינת. מומלץ בחום!
ליגל טקסי
עו"ד טל מייק הוא מקצוען אמיתי בעל ניסיון רב.
חיים רבנסרי
טל מייק תודה רבה על הטיפול המקצועי והמסור ישר כוח
מוטי גישר
מקצוענות ואמינות
קובי בר לב

דברו איתנו

דילוג לתוכן