פסלות שופט ונציב תלונות

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, שהרשות השופטת היא חלק ממנה ובה עובדים שופטים, שאמונים על עשיית משפט צדק. נקדים ונבהיר למען הסר ספק כי מערכת המשפט בישראל היא מהמתקדמות בעולם ורוב שופטיה, עשויים ללא חת וממלאים את עבודתם נאמנה והיא מערכת המסוגלת לסלק בד"כ "עשבים שוטים" מקרבה. כך למשל, בעל-דין אשר סבור כי קיימות עילות […]