שירותים נוטריונים

אישור נוטריוני למשכנתא. יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח. אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) מוסמך לחותמו. יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל. אישור נוטריוני נאמן למקור. אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון […]