רשלנות ואתיקה

רשלנות מקצועית היא התנהגות אשר גרמה לנזק ללקוח והיא חורגת מסטנדרט העבודה המקובל של ציבור בעל המקצוע. וכך מוגדרת עוולת הרשלנות בסעיף 35 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]: " עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח יד פלוני לא השתמש […]

דיבה

התקשרו עכשיו השאירו פרטים חוק איסור לשון הרע הוצאת דיבה עלולה לפגוע בשמו הטוב של האדם ובכבודו ואף לפגוע במטה-לחמו. נוכח הפגיעה הקשה שעשויה להיגרם למושא לשון הרע, נחקק חוק איסור לשון הרע. מהו לשון הרע? על פי הגדרת החוק, איסור לשון הרע מוגדר כביזוי ו/או השפלה של אדם בשל מעשיו או תכונותיו. החוק מגדיר […]