דיני שטרות והוצאה לפועל / גביית חובות אבודים

עו"ד ומגשר מייק מעניק שירות משפטי מעולה לשם גביית חובות עסקיים ופרטיים באופן היעיל ביותר. עו"ד ומגשר מייק שואף להשקיע כל מאמץ על מנת להשיג עבור לקוחותיו הישגים מרשימים, במינימום הוצאות ובאפקטיביות מירבית, תוך הקפדה לקבל לטיפול לקוחות נבחרים בכדי להעניק לכל לקוח שירות אישי מסור ובכדי להעניק לכל תיק את כל הזמן הדרוש על […]

דיני שכירויות ושאילה

שכירות היא זכות שהוקנתה בתמורה (דמי שכירות), להחזיק בנכס ולהשתמש בו שלא לצמיתות. פרטים של חוזה שכירות שלא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים להסכם ראו אותו כמקובל עליהם בעסקאות קודמות שביניהם, ובאין נוהג כזה – לפי הנוהג שצדדים סבירים רואים אותו כחל בעסקאות מאותו סוג. יש לקיים בדרך מקובלת ובתום לב כל […]

תובענה נגזרת

תובענה נגזרת היא למעשה תביעה של בעל מניות ו/או דירקטור של חברה, המבקש להפעיל את כוח התביעה של החברה כנגד בעלי המניות ו/או הדירקטורים שלה או מי מהם שאין אפשרות להגישה באופן אוטומטי אלא תחילה יש לבקש את אישור הגשתה. בעל-דין המבקש להגיש תביעה נגזרת, צריך לעמוד במספר תנאים מוקדמים:  פניה לחברה בכתב ליו"ר דירקטוריון […]

ייעוץ משפטי בתביעות קטנות

התקשרו עכשיו השאירו פרטים בין תביעה קטנה להליך רגיל הליך של תביעות קטנות נועד לממש את זכות הגישה של כל אדם לערכאות, זכות בסיסית בתורת המשפט שלנו. להליך המתנהל בתביעות קטנות יתרונות יחסיים הבאים לידי ביטוי בעיקר בשל היותו של ההליך יעיל וקצר יחסית לעומת הליך רגיל. כל מי שהוא “יחיד” רשאי על פי הגדרת […]

החייאת חברה

מהי החייאת חברה ומתי נדרש לבצע הליך זה? החייאת חברה תיעשה כאשר בעל עניין מבקש להחזיר חברה שנמחקה או חוסלה לפעילות מסיבה כזו או אחרת. בעבר בטרם נחקק חוק החברות וכאשר חברה לא שילמה את חובות האגרה שלה במשך שנים רבות, רשם החברות מחק את החברה מפנקס החברות ולמעשה שינה את הסטטוס של החברה מ”פעילה” […]

הסכם מייסדים

מהו הסכם מייסדים? הסכם מייסדים הינו הסכם בין מספר שותפים אשר מעוניינים להקים עסק ולנהלו יחד. הסכם מייסדים למעשה מסדיר את מערכת היחסים בין מייסדי החברה ונותן מענה לשאלות רבות ומחלוקות עתידיות שיכולות להתגלע ביניהם. שותפים רבים אינם מודעים לחשיבות שבכינון הסכם מייסדים וסבורים כי די בתקנון אשר יסדיר את היחסים ביניהם ואין כל צורך […]

חוק הספאם

ספאם (“דואר זבל”) – תופעת לוואי שלילית של העידן המודרני: תופעת ההפצצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רציות באמצעות רשתות תקשורת (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון , ופקסימיליה), המכונה ספאם ובאנגלית – “spam”, הפכה בשנים האחרונות למטרד כלל-עולמי, והיקפה מצוי במגמת עליה חדה. תופעת ה-ספאם מעוררת בעיות במישורים שונים, ובהן – בעיות אבטחת מידע, חדירה […]

עסקת מכר בנדל”ן

עסקאות נדל”ן הינן צעד משמעותי ביותר עבור הצדדים המעורבים בעסקה, אשר באם לא ינוהלו כראוי, הן עלולות לשאת בחובן סיכון לנזק כלכלי לא מבוטל עבור הצדדים לעסקה.

רישום חברה בע”מ

כיום הצעד הראשון של כל בעל עסקים ו/או יזם בפתיחת עסק או הרחבת עסק קיים, הינו הקמת חברה כדין ורישומה ברשם החברות. רוב החברות הנרשמות בישראל הינן חברות בע”מ.

עיכוב הליכי הוצאה לפועל

בהליכי פשיטת הרגל, לאחר שניתן צו לכינוס נכסי החייב, ניתן לפנות לבית המשפט המחוזי, הדן בתיק, בבקשה להורות על עיכובם של הליכי הוצאה לפועל עד לתום ההליך. לשם הבהרה, צו כינוס הינו צו אשר בית המשפט רשאי לתת להגנת נכסיו של החייב, לאחר כניסת החייב להליך פשיטת הרגל, ובמסגרתו, מעכב בית המשפט הליכים המתנהלים כנגד […]