הסכמים בתוך המשפחה

מאז ומתמיד היו קיימים סכסוכים בתוך המשפחה. סכסוכי משפחה מתנהלים בבתי המשפט לענייני משפחה או בבתי הדין הרבניים. עריכת הסכמים בתוך המשפחה יכולה לחסוך לבני המשפחה זמן, אנרגיה, משאבים ועוגמת נפש רבה, הכרוכים בניהול הליכים משפטיים ארוכים ותובעניים ובהעמקת הקרע בתוך המשפחה. מאחר שכך, מעת לעת יותר ויותר מובנת התרומה וכן הערך הרב אשר טמונים […]

אפוטרופסות

מוסד האפוטרופסות נועד על מנת לתת מענה למצבים בהם אנשים הינם בלתי כשירים והם זקוקים לסיוע בטיפול בענייניהם, בין אם הרפואיים והאישיים, הרכושיים ובין אם בכולם. מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט לענייני משפחה, כאשר בית המשפט ישקול את טובתו של אותו אדם בלתי כשיר ומי הוא המתאים ביותר לנהל את ענייניו. כמו כן, […]

הליכים רכושיים בתוך המשפחה

סכסוכים רבים בתוך המשפחה, נובעים מעניינים רכושיים. סכסוכי הרכוש העיקריים בתחום המשפחה נוגעים לחלוקת רכוש במסגרת פירוד או גירושין וכן לסכסוכי ירושה. לגבי בני זוג נשואים, החוק המנחה העיקרי לחלוקת הרכוש הוא חוק יחסי ממון. על פי חוק יחסי ממון יש לבצע איזון משאבים בין המתגרשים, במסגרתו מתאזן הרכוש של הצדדים באופן שווה וכאשר מוחרגים […]

הליכי נוער ונזקקות

עולם המשפט בתחום המשפחה הינו באופן כללי רגיש מאד, מטבע הדברים. הרגישות הרבה מתחדדת בעיקר בכל הנוגע לעניינים הנוגעים לקטינים, ילדים מתחת לגיל 18. הליכים הנוגעים לקטינים מתנהלים, בין היתר, בענייני מזונות ילדים, החזקת ילדים וענייני אפוטרופסות. ניתן לומר כי ההליכים הרגישים ביותר בעניינם של קטינים, מתנהלים בבית המשפט לנוער. בבית המשפט לנוער נדונים עניינים […]

ייפוי כח מתמשך

עד לתיקון של חוק האפוטרופסות, לא יכול היה אדם לקבוע מי יטפל בענייניו כאשר יהפוך לבלתי כשיר, למעט באמצעות ייפוי כח רפואי בלבד. תיקון 18 לחוק האפוטרופסות הכניס לחוק מנגנון חדש בשם "ייפוי כח מתמשך". מנגנון זה מאפשר לאדם, בעודו כשיר, לקבוע מראש מי יהיה מיופה הכח שלו ויפעל בשמו ביום שבו יהפוך לבלתי כשיר […]

הסכם ממון

אחוזי הגירושין בישראל עולים משנה לשנה, במקביל עולה גם מספרם של הזוגות אשר בוחרים להסדיר את יחסיהם באמצעות הסכמי ממון.

צוואות וירושות

בהיעדר צוואה, יהיה נתון המוריש לאחר מותו להוראות הכלליות והאחידות שנקבעו לחלוקת ירושה בחוק.

משמורת ילדים

כחלק מהליך של גירושין או פירוד בין בני זוג אשר להם ילד או ילדים משותפים, עולה בין היתר שאלת משמורת הילדים. לאחרונה, אימצו בתי המשפט מושגים של הסדרי התראות או הסדרי מפגש במקום המושגים המוכרים שהיו עד אז בתחום כמו משמורת והסדרי ראייה. במסגרת הליך משמורת, נבחנת בראש ובראשונה טובת הילד, כאשר הדרך לעשות כן […]

מזונות

הדין החל בכל הנוגע למזונות הוא הדין האישי. לגבי יהודים המזונות נפסקים בהתאם להלכה היהודית, כאשר ההלכה היהודית קובעת חובת תשלום מזונות הכרחיים על ידי האב. המזונות נחלקים בדרך כלל לדמי מזונות בסיסיים כאשר עליהן נוספות הוצאות נלוות הקשורות לילד, הוצאות חינוך והוצאות רפואיות. סכום המזונות יכול להיקבע בהסכמה בין ההורים ובהיעדר הסכמה יש לפנות […]