משמורת ילדים

כחלק מהליך של גירושין או פירוד בין בני זוג אשר להם ילד או ילדים משותפים, עולה בין היתר שאלת משמורת הילדים.

לאחרונה, אימצו בתי המשפט מושגים של הסדרי התראות או הסדרי מפגש במקום המושגים המוכרים שהיו עד אז בתחום כמו משמורת והסדרי ראייה.

במסגרת הליך משמורת, נבחנת בראש ובראשונה טובת הילד, כאשר הדרך לעשות כן היא באמצעות מינוי עובדת סוציאלית אשר נפגשת עם הצדדים הרלוונטיים ומגישה את המלצותיה לבית המשפט באמצעות תסקיר.

נטיית בית המשפט תהיה לאמץ את מסקנות התסקיר, אולם קיימת לצד המתנגד אפשרות להתנגד למסקנות התסקיר.

נכון להיום, עדיין קיימת "חזקת הגיל הרך", אשר קובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת אמם, אולם על פי המלצות "וועדת שניט" הומלץ לבטל את חזקת הגיל הרך.

חזקת הגיל הרך אמנם עדיין קיימת, אולם בעקבות המלצות וועדת שניט ניתן כבר לראות פסיקות של בתי המשפט אשר לא נתנו באופן אוטומטי את המשמורת של ילדים הקטנים מגיל 6 בידי האם.

לסוגיית משמורת ילדים קיימת זיקה למזונות, שכן על פי פסיקות בתי המשפט ככל שהסדרי השהות של הילדים עם האב נרחבים יותר כך תהיה הנטייה להפחית את סכום המזונות.

הליך המשמורת הוא הליך רגיש ולו השפעות רבות גם על נושאים אחרים הנדונים בעת פירוד הצדדים ועל כן חשוב שיהיה מנוהל על ידי עורך דין הבקיא בתחום.

משרדנו מתמחה בתחום דיני המשפחה ולרבות בנושאי משמורת ילדים. במקרים מתאימים וכאשר שני בני הזוג מעוניינים בכך, משרדנו עוסק גם בגירושין על דרך של גישור (כמשרד גישור מוסמך) ובניסוח הסכמי גירושין בהסכמה.